Fil-Dent Materiały Protetyczne Polski Producent Gipsów Dentystycznych i Technicznych

  biuro@fil-dent.pl | 784 059 898

Polityka Prywatności

Opisane niżej zasady odnoszą się do strony internetowej i sklepu internetowego firmy Fil-Dent Materiały Protetyczne i Stomatologiczne 

Dane osobowe

Firma Fil-Dent  gromadzi dane użytkowników jej serwisów internetowych wyłącznie w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności tych serwisów. Dane te obejmują adres poczty elektronicznej (w prenumeraty newslettera) bądź dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres itd. (w przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym). Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia wymienionych usług i nie są udostępniane żadnym firmom/osobom trzecim. Użytkownik może zawsze dokonać aktualizacji tych danych drogą elektroniczną lub kontaktując się bezpośrednio z pracownikiem firmy Fil-Dent  (adres i numery telefonów są podane na stronie internetowej firmy http://www.fil-dent.pl. W każdej chwili może też zażądać trwałego usunięcia swoich danych. Firma Fil-Dent  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przechowywanych przez nią danych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości dotyczących sposobu przechowywania tych danych prosimy o natychmiastowy kontakt drogą elektroniczną, lub telefoniczną.

RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Informujemy:

1) AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Fil-Dent Materiały Protetyczne i Stomatologiczne z siedzibą w Lublinie ul.Poznańska 59

Wyznaczyliśmy jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.Jeżeli chciałaby/łby Pani/Pan się z nami skontaktować prosimy o wysyłanie korespomdencji elektronicznej na adres biuro@fil-dent.pl “Moje Dane Osobowe”

2) Pani/Pana dane sobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art.6 ust 1 lit.

b. RODO.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą współpracujące z nami podmioty (np. spedycyjne,transportowe) w celu realizacji postanowień umowy.Nie sprzedajemy Pani/Pana danych, nie udostępniamy ich komercyjnie podmiotom trzecim.

4) Zebrane przez nas dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony z punktu procesu biznesowego tj. przez okres realizacji umowy. Po tym okresie dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnośćią naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym obowiązywała umowa.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wyływu na zgodność z prawem przetwarzania.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i utrzymania kontaktu w okresie trwania umowy.Jest Pani/Pan zaobowiązana/-y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy.

Pliki „cookie”

Plik typu „cookie” (zwane też „ciasteczkami”) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika i służące zapewnieniu pełnej funkcjonalności strony WWW i sklepu internetowego www.fil-dent.pl. Są to między innymi pliki umożliwiające utrzymywanie sesji, dokonywanie zakupów, zbieranie danych statystycznych o oglądalności itp. Wyłączenie obsługi tych plików w urządzeniu użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie wymienionych serwisów firmy Fil-Dent. Szczegółowe informacje o sposobie blokowania plików „cookie” można znaleźć w systemie pomocy używanej przez siebie przeglądarki internetowej.